Παιχνιδαγωγείο

Εμείς στο Παιχνιδαγωγείο ξεκινάμε από την παραδοχή ότι το παιχνίδι είναι το φυσικό μέσο επικοινωνίας των παιδιών και ότι η δημιουργικότητα αποτελεί φυσική τους τάση. Το παιχνίδι είναι ευχαρίστηση, πειραματισμός, ελεύθερη έκφραση, χωρίς κριτική αλλά με συμφωνημένα πλαίσια. Βέβαια, για να είναι διασκεδαστικό απαιτεί αυτοέλεγχο, εφαρμογή κανόνων και συνεργασία. Είναι το μέσο των παιδιών να εκφράσουν τις ιδέες τους, τα συναισθήματά τους και ο τρόπος να κατανοήσουν τον κόσμο που τους περιβάλλει.

Στο Παιχνιδαγωγείο μέσα από ένα μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων και προγραμμάτων το παιχνίδι μετουσιώνεται σε μια νέα, καινοτόμα εκπαιδευτική φιλοσοφία, μια συλλογική εμπειρία μάθησης. Γίνεται η αρχή, η σφαιρική παιδαγωγική προσέγγιση για την κιναίσθηση, την κοινωνικότητα, την πνευματική και συναισθηματική εξέλιξη κάθε μικρού ή μεγάλου παιδιού.

15

Προϊόντα

Εργαστήρια για παιδιά 3-6 χρονών: 25ης Μαρτίου 61, Ν.Ψυχικό, 15451 | +30 210 6724 288 | www.paixnidagogeio.gr

© Copyright - Tania Bageri 2015 | This website is brought to you by www.sundayideas.gr